Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2013/2014

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ogłaszam terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2013/2014.

20 stycznia – 02 lutego 2014 r.

 • Lubelskie
 • Łódzkie
 • Podkarpackie
 • Pomorskie
 • Śląskie

27 stycznia – 9 lutego 2014 r.

 • Podlaskie
 • Warmińsko-Mazurskie

03 – 16 lutego 2014 r.

 • Kujawsko-Pomorskie
 • Lubuskie
 • Małopolskie
 • Świętokrzyskie
 • Wielkopolskie

17 lutego – 02 marca 2013 r.

 • Dolnośląskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Zachodniopomorskie